Anmälan till Valberedningens uppdrag -
struktur, arbetssätt och utveckling.

När? 9 november, kl 17.30-20.00
Var? IOGT-NTO gården, Klara Södra Kyrkogata 20
Pris?  975 kr inkl moms
Anmäl dig senast 2 november!

Alla valberedningar har olika utmaningar. Det kan vara att få fler attansöka, att bedöma de ansökningar som kommer in eller att ta fram en genomtänkt kravprofil för de uppdrag valberedningen ska bereda val till.

Under utbildningen kommer vi att gå igenom valberedningens hela process:
- Hur väljs valberedningen? 
- Hur kommer valberedningen fram till vem som är en bra kandidat?
- Hur kommunicerar valberedningen att det är val på gång?
- Hur gör valberedningen sitt val och hur kommunicerar man det till medlemmarna?
- Hur dokumenterar valberedningen sitt arbete och lämnar över tillnästa valberedning?

Under utbildningen ger vi verktyg, inspiration och bra exempel på alla delarav valberedningens uppdrag. Vi kommer varva föreläsningspass medreflektionsövningar och det kommer finnas gott om tillfällen att ställa frågor.

Kursledare är Anna Bergkvist som i höst kommer ut med en bok om valberedningens arbete. Hon har varit ideellt aktiv och förtroendevald i en mängd olika organisationer. Sin bas har hon i elevrörelsen och i fackföreningsrörelsen. Hon är personalvetare i botten, jobbar som HR-generalist på en ideell organisation samt driverStyrelsepost.se. Sedan 2012 håller hon utbildningar för såväl valberedningar som styrelser.
Ja, jag kommer!
 
Vad heter du i förnamn? *

 
Hej {{answer_GOVoGnCcvOQp}}, vad roligt att du kommer. Vad heter du i efternamn? *

 
Behöver vi ändra något i sista sekund kan ditt telefonnummer vara bra att ha!

 
Vilken organisation representerar du?

 
Har du någon särskild matpreferens?

Det kommer finnas en macka och kaffe eller te. Fyll i om du har några önskemål.
 
Har du några andra behov?

Fyll i om det är något arrangören eller utbildaren behöver tänka på.
 
Vart ska vi skicka fakturan? *

Utbildningen kostar 975 kr inkl moms. Vid avanmälan efter den 2 november debiteras halva avgiften.
 
Eventuell rabattkod

Vad roligt att du kommer på Valberedningens uppdrag!
Om allt gått som det ska har du fått en bekräftelse på din mail. Om inte så kontakta lovisa.persson@idealistas.se
Powered by Typeform
Powered by Typeform